Výbory konferencie ITAT

Riadiaci výbor

  • Peter Vojtáš, Univerzita Karlova v Praze (predseda)
  • Tomáš Horváth, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
  • Filip Zavoral, Univerzita Karlova v Praze
  • Martin Holeňa, Akademie věd České republiky
  • Tomáš Vinař, Univerzita Komenského, Bratislava

Programový výbor

  • Jaroslava Hlaváčová (predseda)

zvyšok programového výboru bude doplnený

Organizačný výbor

  • Ľubomír Antoni, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
  • Peter Gurský, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach (predseda)
  • Alexander Szabari, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
  • Ondrej Šuch, Žilinská univerzita