Dôležité dátumy a termíny

DátumTermín
9.4.2017zaslanie návrhov workshopov
16.4.2017oznámenie o akceptovaní workshopov
22.5. 2017zaslanie abstraktov hlavnej konferencie *
29.5. 2017zaslanie článkov hlavnej konferencie *
26.6. 2017oznámenie o prijatí alebo neprijatí článkov hlavnej konferencie
14.7. 2017camera-ready verzia článkov hlavnej konferencie
14.7. 2017finálna verzia programu a materiálov workshopov
1.8. 2017skorá registrácia
22. 9. - 26. 9.2017konferencia

* Prosíme autory, kteří mají v úmyslu poslat příspěvek na ITAT 2017, a nestíhají stanovený termín na zaslání abstraktu nebo celého článku, aby kontaktovali J. Hlaváčovou (hlava@ufal.mff.cuni.cz). Je možná individuální domluva posunu termínu (v řádu dní).