Registračné poplatky

Vďaka sponzorskému daru firmy Profinit, poskytneme zľavu z registračného poplatku do výšky 200 Eur niekoľkým najlepším študentským článkom. Podmienkou je, aby článok bol na konferencii prezentovaný študentom. Záujem o takýto študentský grant je potrebné vyznačiť pri odovzdávaní článku. Výber článkov bude realizovaný programovým výborom a výsledky budú oznámené spolu s oznámením o prijatí článku. Udelenú zľavu je možné v odôvodnených prípadoch odmietnuť do týždňa od oznámenia.

Skorá registrácia - do 1. 8. 2017

Konferenčný poplatok zaplatený prevodom na účet

Variant A (4 noci, začínajúc večerou 22.9. a končiac raňajkami 26.9.)

 • Plná registrácia: 345 € (konferencia + workshopy + el. zborník + kávové prestávky + banket + ubytovanie a plná penzia na celú dĺžku konferencie)
 • Študenti: 295 € (konferencia + workshopy + el. zborník + kávové prestávky + banket + ubytovanie a plná penzia na celú dĺžku konferencie)

Variant B pre workshopy (2 noci - od večere do raňajok)

 • Plná registrácia: 235 € (konferencia + workshopy + el. zborník + kávové prestávky + banket + ubytovanie a plná penzia na 2 noci)
 • Študenti: 195 € (konferencia + workshopy + el. zborník + kávové prestávky + banket + ubytovanie a plná penzia na 2 noci)

Neskorá registrácia - od 2. 8. 2017

Konferenčný poplatok zaplatený po uplynutí termínu skorej registrácie prevodom na účet alebo v hotovosti na mieste konania konferencie je stanovený nasledovne:

Variant A (4 noci, začínajúc večerou 22.9. a končiac raňajkami 26.9.)

 • Plná registrácia: 375 € (konferencia + workshopy + el. zborník + kávové prestávky + banket + ubytovanie a plná penzia na celú dĺžku konferencie)
 • Študenti: 320 € (konferencia + workshopy + el. zborník + kávové prestávky + banket + ubytovanie a plná penzia na celú dĺžku konferencie)

Variant B pre workshopy (2 noci - od večere do raňajok)

 • Plná registrácia: 255 € (konferencia + workshopy + el. zborník + kávové prestávky + banket + ubytovanie a plná penzia na 2 noci )
 • Študenti: 210 € (konferencia + workshopy + el. zborník + kávové prestávky + banket + ubytovanie a plná penzia na 2 noci)

Príplatky

 • 1 posteľová izba + 75 € (POZOR! obmedzený počet, umožnené iba pre plnú registráciu)
 • Doprovod (ubytovanie, kávové prestávky a plná penzia)
  • na 1 noc [+ 55 €] (od obeda do raňajok nasledujúceho dňa)
  • na 2-3 noci [+ 50 €/noc] (od obeda do raňajok posledného dňa)
  • na 4 noci [+ 190 €] (počas celej konferencie)
  • Banket + 20 €