Výbory konferencie ITAT

Riadiaci výbor

 • Peter Vojtáš, Univerzita Karlova v Praze (predseda)
 • Tomáš Horváth, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
 • Filip Zavoral, Univerzita Karlova v Praze
 • Martin Holeňa, Akademie věd České republiky
 • Tomáš Vinař, Univerzita Komenského, Bratislava

Programový výbor

 • Jakub Yaghob, Univerzita Karlova, Praha (predseda)
 • David Bednárek, Univerzita Karlova, Praha
 • Mária Bieliková, Slovenská technická univerzita, Bratislava
 • Broňa Brejová, Univerzita Komenského, Bratislava
 • Marek Ciglan, Slovenská akadémia vied
 • Jiří Dokulil, Univerzita Karlova, Praha
 • Tomáš Holan, Univerzita Karlova, Praha
 • Martin Holeňa, Akademie věd České republiky
 • Tomáš Horváth, Univerzita P. J. Šafárika, Košice
 • Daniela Chudá, Slovenská technická univerzita, Bratislava
 • Jozef Jirásek, Univerzita P. J. Šafárika, Košice
 • Jana Katreniaková, Univerzita Komenského, Bratislava
 • Rastislav Kráľovič, Univerzita Komenského, Bratislava
 • Michal Krátký, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • Martin Kruliš, Univerzita Karlova, Praha
 • Věra Kůrková, Akademie věd České republiky
 • Markéta Lopatková, Univerzita Karlova, Praha
 • Dana Pardubská, Univerzita Komenského, Bratislava
 • Štefan Pero, Univerzita P. J. Šafárika, Košice
 • Tomáš Plachetka, Univerzita Komenského, Bratislava
 • Martin Plátek, Univerzita Karlova, Praha
 • Jaroslav Pokorný, Univerzita Karlova, Praha
 • Karel Richta, Univerzita Karlova, Praha
 • Gabriel Semanišin, Univerzita P. J. Šafárika, Košice
 • Roman Špánek, Akademie věd České republiky
 • Ondej Šuch, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
 • Tomáš Vinař,Univerzita Komenského, Bratislava
 • Filip Zavoral, Univerzita Karlova, Praha

Organizačný výbor

 • Peter Gurský, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach (predseda)
 • Július Malčovský, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach