Registračné poplatky

Skorá registrácia - do 7. 8. 2015 (predĺženie termínu)

Konferenčný poplatok zaplatený prevodom na účet

Variant A (4 noci, začínajúc večerou 17.9. a končiac raňajkami 21.9.)

 • Plná registrácia: 340 € (konferencia + workshopy + el. zborník + kávové prestávky + banket + ubytovanie a plná penzia na celú dĺžku konferencie)
 • Študenti: 295 € (konferencia + workshopy + el. zborník + kávové prestávky + banket + ubytovanie a plná penzia na celú dĺžku konferencie)

Variant B (2 noci, začínajúc večerou 19.9. a končiac raňajkami 21.9.)

 • Plná registrácia: 230 € (konferencia + workshopy + el. zborník + kávové prestávky + banket + ubytovanie a plná penzia na 2 noci)
 • Študenti: 195 € (konferencia + workshopy + el. zborník + kávové prestávky + banket + ubytovanie a plná penzia na 2 noci)

Neskorá registrácia - od 8. 8. 2015

Konferenčný poplatok zaplatený po uplynutí termínu skorej registrácie prevodom na účet alebo v hotovosti na mieste konania konferencie je stanovený nasledovne:

Variant A (4 noci, začínajúc večerou 17.9. a končiac raňajkami 21.9.)

 • Plná registrácia: 370 € (konferencia + workshopy + el. zborník + kávové prestávky + banket + ubytovanie a plná penzia na celú dĺžku konferencie)
 • Študenti: 320 € (konferencia + workshopy + el. zborník + kávové prestávky + banket + ubytovanie a plná penzia na celú dĺžku konferencie)

Variant B (2 noci, začínajúc večerou 19.9. a končiac raňajkami 21.9.)

 • Plná registrácia: 250 € (konferencia + workshopy + el. zborník + kávové prestávky + banket + ubytovanie a plná penzia na 2 noci )
 • Študenti: 210 € (konferencia + workshopy + el. zborník + kávové prestávky + banket + ubytovanie a plná penzia na 2 noci)

Príplatky

 • 1 posteľová izba + 75 € (POZOR! obmedzený počet, umožnené iba pre plnú registráciu)
 • Doprovod (ubytovanie, kávové prestávky a plná penzia)
  • na 1 noc [+ 45 €] (od obeda do raňajok nasledujúceho dňa)
  • na 4 noci [+ 170 €] (počas celej konferencie, zľava 10€ z celkovej sumy)
  • Banket + 20 €
  • (ubytovanie pre doprovod je možné zabezpečiť aj na iný počet dní - 45€ na deň)

Všetci účastníci budú mať voľný vstup do hotelového relaxačného bazéna.

Študentské granty

V tomto roku poskytneme, vďaka sponzorom, zľavu 200 Eur na registráciu štyrom najlepším študentským článkom, kde aspoň jeden z autorov bude registrovaný ako študent a pri registrácii požiada o vstup do súťaže o zľavu. Výber článkov bude realizovaný programovým výborom a výsledky budú oznámené spolu s oznámením o prijatí článku. Zľava sa poskytuje pre článok. Rozdelenie tejto sumy medzi autorov je plne v kompetencii autorov. Zľavu je možné v odôvodnených prípadoch odmietnuť do týždňa od oznámenia.