Dôležité dátumy a termíny

DátumTermín
19.4.2015zaslanie návrhov workshopov
26. 4. 2015oznámenie o akceptovaní workshopov
8. 6. 2015zaslanie abstraktov hlavnej konferencie (posunutý termín)
8. 6. 2015zaslanie článkov hlavnej konferencie (posunutý termín)
28. 6. 2015oznámenie o prijatí alebo neprijatí článkov
19. 7. 2015camera-ready verzia článkov hlavnej konferencie
19. 7. 2015finálna verzia programu a materiálov workshopov
17. 9. - 21. 9.2015konferencia
19. 9. - 21. 9. 2015workshopy
  • 3. medzinárodný workshope Computational Intelligence and Data Mining
DátumTermín
1. Júnzaslanie abstraktov
8. Júnzaslanie článkov
5. Júloznámenie o prijatí alebo neprijatí článkov
19. Júlfinálna verzia
17. Septemberzačiatok konferencie