Workshopy ITAT 2015 (19.-21. september)

Program workshopov bude v nedelu (20. septembra).

Slovenskočeský NLP workshop (SloNLP 2015)

Organizátori: Rudolf Rosa a Petra Barančíková (ÚFAL MFF UK) Kontakt: {rosa, barancikova}@ufal.mff.cuni.cz

SloNLP je slovenskočeský workshop speciálně zaměřený na zpracování přirozeného jazyka a počítačovou lingvistiku. Jeho hlavním cílem je podpořit spolupráci mezi začínajícími výzkumníky v oblasti NLP v Česku a na Slovensku; k účasti proto vyzýváme zejména magisterské studenty a doktorandy věnující se počítačové lingvistice.
Mezi témata workshopu patří automatické rozpoznávání mluvené řeči (ASR), automatická analýza a generování přirozeného jazyka (morfologie, syntax, sémantika...), dialogové systémy, strojový překlad (MT), vyhledávání informací (IR), praktické aplikace NLP technologií, a další témata počítačové lingvistiky.
Uvítáme i články o probíhajícím výzkumu s předběžnými výsledky (work in progress), články popisující negativní výsledky (negative results), a články představující návrhy na budoucí výzkum.

Computational Intelligence and Data Mining

3rd international workshop

Within the 15th conference on Information Technologies - Applications and Theory, ITAT 2015, which will be held September 17–21 in Cignov, in charming Slovak Paradise, the 3rd international workshop Computational Intelligence and Data Mining will be organized. We welcome contributions concerning all topics related to these two overlapping areas, in particular the following:

 • Artificial neural networks
 • Learning (including active learning)
 • Metaheuristics
 • Evolutionary algorithms
 • Evolutionary optimization
 • Fuzzy systems
 • Fuzzy reasoning
 • Exploratory data analysis
 • Probabilistic models
 • Regression models
 • Classification and classifiers
 • Rules extraction from data
 • Analysis of time series or sequences
 • Applications of computational intelligence methods

Prospective authors are requested to prepare a 2-column paper of 4-8 pages length in English, according to the LaTeX class “itatnew” and to submit it using the EasyChair system. Each submitted paper will be reviewed by 2-3 members of the international program committee. All accepted papers will be published in ITAT proceedings (electronic and paper version), papers receiving the best evaluations by reviewers will be made publicly available through the frequently accessed CEUR Workshop Proceedings publication service (CEUR-WS.org).

Important dates
Abstract submissionJune 1
Paper submissionJune 8
Notification of acceptance/rejectionJuly 5
Final versionJuly 19
ITAT 2015 openingSeptember 17

Full workshop information