Logo ITAT

ITAT 2005

Seminár z Informačných (inteligentných) technológií - aplikácie a teória
http://ics.upjs.sk/itat

 20.-25. September, 2005, Hotel Akademik, Račkova dolina

Info pre autorov | Dátumy | Programový výbor | Ubytovanie | Kontakt

Informácie pre účastníkov

Program konferencie je uverejnený. Cestu do Račkovej doliny si môžete naplánovať napríklad pomocou www.cp.sk. Do hotela Akademik sa dostanete vlakom (do Popradu alebo Liptovského Mikuláša), odtiaľ autobusom do Pribyliny, odtiaľ peši asi polhodinu do Račkovej doliny. V Pribyline treba vystúpiť na zastávke Račkova dolina - rázcestie - hotel Esperanto. Potom sa ide po asfaltovej ceste smerom na severozápad asi polhodinu až ku ústiu Račkovej doliny (začína tam les a turistické značky). Smerom doľava za 5 minút dorazíte ku hotelu Akademik a vedľa stojacemu hotelu Mier. Tu sú obrázky máp zodpovedajúcich vyššie uvedenému popisu (mapa 1, mapa 2). V prípade potreby je možné zabezpečiť odvoz účastníkov a/alebo batožiny pomocou minibusu (pošlite mail na itat@ics.upjs.sk s počtom osôb a predpokladaným príchodom do Pribyliny). Pre všetky prípady si poznamenajte telefónne číslo hotela: +421/44 5293111 a číslo na organizátorov: +421/904 376158.

V hoteli pravdepodobne bude možné používať internet (hotel má mikrovlnné pripojenie, ktoré sprístupníme cez wi-fi). Prezentácie (v dĺžke do 25 minút) si pripravte vo formáte PowerPoint, prípadne pdf, v hoteli budú notebooky s dátovými projektormi. Ak chcete, môžete prezentácie zaslať vopred na adresu itat@ics.upjs.sk.

Záujmové okruhy konferencie

Tohto roku má konferencia hlavnú tému: Dáta, informácie, znalosti (napr. XML, sémantický web, modelovanie dát, približné dopytovanie, nepresné informácie, vyhľadávanie, lingvistika) 
špeciálne témy (konferencia bude zároveň pracovným stretnutín nasledovných projektov):
Nástroje pre získavanie, organizovanie a udržovanie znalostí v prostredí heterogénnych informačných zdrojov (MŠ SR), 
Inteligentní modely, algoritmy, metody a nástroje pro vytváření sémantického webu (IT ČR), 
Metody inteligentních systémů a jejich aplikace při dobývání znalostí a zpracování přirozeného jazyka (IT ČR) 

Ako aj v minulých rokoch, konferencia poskytuje priestor celej šírke informačných technológií, napr. Základy informatiky (teórie, algoritmy, výpočtová zložitosť, jazyky, modely), Bezpečnosť (kryptografia, bezpečnosť formálne modely, protokoly), Softwérové inžinierstvo (špecifikácia softwéru, softwérový návrh, vzory, modelovanie, metamodely, nové trendy v tejto oblasti), neurónové siete, genetické algoritmy

Informácie pre autorov

Tohto roku pripravíme recenzovaný zborník konferencie dostupný v čase konania (s ISBN, vydaný v ES UPJŠ). Konečné opravené príspevky (skomprimované pomocou zip, obsahujú latex zdrojový súbor, neštandardné knižnice a pdf/ps verziu príspevku) majú byť zasielané na adrese konferenčného servera. Konečné príspevky musia byť napísané v LATeXe vo formáte lncs šablóny, v rozsahu do 10 strán. Rozšírené abstrakty majú rozsah do 2 strán. Postery nebudú publikované v zborníku. Jazyk konferencie je čeština/slovenčina/poľština.
Typy príspevkov
pôvodné vedecké práce, praktické nasadené aplikácie (tvorba aplikácie – „work in progress“), PhD/študentská sekcia, didaktika informatiky, postery, rozšírené abstrakty, tutoriály

Dôležité dátumy

6.6.2005  zaslanie abstraktov
13.6.2005  zaslanie článkov
4.7.2005  oznámenie o prijatí
18.7.2005  zaplatenie konf. poplatku + oznam o platbe (mail)
18.7.2005  camera ready
20.9-25.9.2005 program konferencie


Konferenciu organizujú: UI PF UPJŠ Košice, UI AV ČR Praha, MFF UK Praha, FIIT STU Bratislava, Slovenská Spoločnosť pre Umelú Inteligenciu

Programový výbor

Gabriela Andrejková, Mária Bieliková, Viliam Geffert, Ladislav Hluchý, Karel Ježek, Jozef Jirásek, Jana Kohoutková, Rastislav Lencses, Pavol Návrat, Ján Paralič, Karel Pala, Dana Pardubská, Martin Plátek, Jaroslav Pokorný, Karel Richta, Václav Snášel, Vojtech Svátek, Jirka Šíma, Július Štuller, Peter Vojtáš (predseda), Filip Železný

Organizačný výbor

Hanka Bílková, Peter Gurský, Stanislav Krajči, Rastislav Lencses (predseda)

Ubytovanie

Ubytovanie je zabezpečené v hoteli Akademik v Račkovej doline vo Vysokých Tatrách. Izby sú dvoj-, troj- a štvor-lôžkové, za príplatok je možné byť ubytovaný sám.

Poplatky

Konferenčný poplatok je stanovený na 6000 Sk v prípade bezhotovostnej platby do 18.7.2005. V ňom je zahrnuté ubytovanie a plná penzia na 5 dní, zborník, spoločenská večera, organizačné náklady. V prípade bezhotovostnej platby po 18.7.2005 je poplatok 8000 Sk, v prípade platby na mieste je poplatok 10000 Sk. Pred platbou sa zaregistrujte na registračnom serveri. Pri registrácii sa dozviete číslo účtu a variabilný symbol.

Voľný čas

Výlety do Račkovej doliny, výstup na Baranec, Klín, Bystrá, spoločenský večer, ...

Kontakt

Prípadné otázky/podnety zašlite prosím na itat@ics.upjs.sk

Predošlé ročníky

2004 2003 2002 2001