-------------------------------------------------------------------------Miestnosť 1 ---------------------------------------------------------------------
21.9. 09:00 Dana Pardubská, Jiří Wiedermann Alternatívna charakterizácia alternovania
21.9. 09:30 M.Plátek, F.Mráz, M.Lopatková, F.Otto, T. Jurdzinski O složitosti a volnosti slovosledu pomocí restartovacích automatů
21.9. 10:00 Jan Martinovič, Jiří Dvorský Finite automata based storage method for sparse binary matrices
prestávka
21.9. 10:45 Michal Žemlička Zásobníkové automaty s orákulem
21.9. 19:30 Peter Mlynárčik On average complexity of InsertSort
21.9. 20:00 Michal Kolovrat, Václav Snášel Ne-metrické vzdálenosti
21.9. 20:30 Richard Ostertag, Martin Stanek Attacking PGV-like Rate-$2$ Cryptographic Compression Functions
-------------------------------------------------------------------------Miestnosť 2 ---------------------------------------------------------------------
21.9. 09:00Ondřej Bojar, Petr Homola, Vladislav Kuboň Problémy recyklování systému automatického překladu
21.9. 09:30Ondřej Bojar Budování česko-anglického slovníku pro strojový překlad
21.9. 10:00 D. Húsek, A. Keprt, H. Řezanková, A. A. Frolov, P. Polyakov, V. Snášel Comparison of Different Approaches to Factorization of Binary Variables
prestávka
21.9. 10:45 Aleš Keprt Paralelní řešení binární faktorové analýzy
21.9. 19:30Roman Spanek Data pozičně závislá a jejich dopad v mobilních databázích
21.9. 20:00Róbert Novotný, Stanislav Krajči Stromová algebra v logike prvého rádu
21.9. 20:30Martin Řimnáč Odhad struktury dat a induktivní logické programování
-------------------------------------------------------------------------Miestnosť 1 ---------------------------------------------------------------------
22.9. 09:00Jiří Dvorský, Eliška Ochodková, Václav Snášel Skrývání informace kompresní metodou kvantováním vektorů
22.9. 09:30 Jiří Kulhánek, David Obdržálek Generování a zpracování rozdílových dat stohově orientovaného systému
22.9. 10:00 Jiří Dokulil, Jakub Yaghob, Filip Zavoral Evoluce replikačních algoritmů v stohově orientovaných systémech
prestávka
22.9. 10:45 Marta Vomlelová, Peter Vojtáš Víceatributové dotazy pro distribuované systémy založené na znalosti pravděpodobnostního rozložení
22.9. 11:15 Jaroslav Král Znalosti a dovednosti v přípravě informatiků (nezakusíš - nepochopíš)
22.9. 20:00 Martin Holeňa Tutoriál: Ziskavani logickych tvrzeni z dat jako hlavni smer dobyvani znalosti z dat
-------------------------------------------------------------------------Miestnosť 2 ---------------------------------------------------------------------
22.9. 09:00 Nguyen, Budinska, et al Ontology utilization in experience and knowledge management systems
22.9. 09:30 M. Laclavik, E. Gatial, Z. Balogh, O. Habala, Giang Nguyen, L. Hluchy Semantic Annotation based on Regular Expressions
22.9. 10:00 Zdeňka Linková, Radim Nedbal Building Ontologies for GIS
prestávka
22.9. 10:45 Petr Šaloun Studijní materiály s využitím DocBook stylu pro souběžnou českou a anglickou výuku C#
22.9. 11:15 Peter Butka Aplikácia zhlukovania fuzzy konceptov v doméne textových dokumentov
-------------------------------------------------------------------------Miestnosť 1 ---------------------------------------------------------------------
23.9. 09:00 Marian Babik, Ladislav Hluchy Adding semantics to stateful web services
23.9. 09:30 Emil Gatial, Zoltan Balogh, Michal Laclavik, Marek Ciglan, Ladislav Hluchy Focused Web Crawling Mechanism based on Page Relevance
23.9. 10:00 Budinska, Frankovic,Tung Reasoning in agent systems
prestávka
23.9. 10:45 Katarína Matušíková, Mária Bieliková Podpora navigácie v otvorených informačných priestoroch
23.9. 19:30 Jana Dvořáková, Jana Katreniaková, Branislav Rovan Representing content structure for e-learning systems
23.9. 20:00 Michal Tury, Mária Bieliková Identifikácia zmien v ontológiách
23.9. 20:30 Mária Bieliková, Vladimír Grlický, Jaroslav Kuruc Rámec pre prezentáciu informácií reprezentovaných ontológiou
-------------------------------------------------------------------------Miestnosť 2 ---------------------------------------------------------------------
23.9. 09:00 Petra Kudová Learning with kernel based regularization networks
23.9. 09:30 Jana Štanclová, David Obdržálek Použití Hierarchického asociativního modelu neuronové sítě pro zlepšení lokalizace autonomního robota
23.9. 10:00 Tomáš Holan Genetické učení závislostních analyzátorů
prestávka
23.9. 10:45 Věra Kůrková Aproximace vysokodimenzionálních dat pomocí perceptronových sítí
23.9. 19:30 David Bednárek Static type checking of XSLT programs
23.9. 20:00 Pavel Loupal, Michal Valenta Using a type system for processing XML
23.9. 20:30Cyril Brom Virtuální lidé: jak representovat jejich znalosti