ITAT 2005

Anglický jazyk na ITAT-e nie je zakázaný, preferovaná je však čeština-slovenčina-poľština podľa vzoru domácich nemeckých, talianskych či francúzskych konferencií. Na ITAT-e teda neplatí pravidlo, že keď je prítomný jeden cudzinec, tak všetci hovoria anglicky (každý cudzinec teda prichádza na vlastné nebezpečenstvo). Publikácia v zborníku môže byť v anglickom jazyku.