O konferencii ITAT

19. ročník konferencie ITAT sa bude konať v penzióne Zornička v dňoch 20.-24. septembra 2019.

Vďaka sponzorskému daru firmy Profinit, s.r.o. poskytneme zľavu z registračného poplatku 70 Eur študentom a doktorandom. Podmienkou je, aby študent bol spoluautor článku, ktorý na konferencii aj odprezentuje.

Najlepší článok

Cenu za najlepší článok získal:

  • Markus Thill, Sina Däubener, Wolfgang Konen and Thomas Bäck: Anomaly Detection in Electrocardiogram Readings with Stacked LSTM Networks, z workshopu CIDM

Zborník konferencie ITAT 2019:

Konferencia ITAT je platformou, ktorá zastrešuje workshopy prevažne pre prezentáciu výsledkov mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov v oblasti informatiky. Konferencia poskytuje priestor na výmenu informácií v komunite, ako aj neformálne stretnutia účastníkov v horskom prostredí. Rokovacie jazyky workshopov si určujú ich organizátori.

Organizátori

Konferenciu organizujú: