O konferencii ITAT

13. ročník konferencie ITAT sa konal v hoteli Zornička na Donovaloch v dňoch 11.-15. 9. 2013.

BEST PAPER AWARD

Martin Kruliš, Miroslav Čermák, Jakub Yaghob and Zbyněk Falt: Revize metod externího třídění pro moderním hardware

ITAT je česko-slovenská vedecká konferencia zameraná najmä na prezentáciu výsledkov mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov v oblasti informatiky. Konferencia poskytuje priestor na výmenu informácií v komunite, ako aj neformálne stretnutia účastníkov v horskom prostredí. Rokovacie jazyky konferencie sú čeština a slovenčina. Rozšírené verzie vybraných článkov budú pozvané do časopisu Computing and Informatics.

Súčasťou konferencie budú tématicky zamerané jednodňové workshopy:

 • Data mining a učení preferencí na webu
 • Výpočtová inteligence a dobývání znalostí z dat
 • Bioinformatika v štúdiu genómov a proteómov

Zborníky konferencie ITAT 2013:

Záujmové okruhy konferencie

Ako aj v minulých rokoch, konferencia poskytuje priestor v celej šírke informačných technológií. Tradičné témy konferencie sú:

 • Softvérové inžinierstvo (špecifikácia softvéru, softvérový návrh, vzory, modelovanie, metamodely)
 • Spracovanie dát a znalostí (technológie XML, sémantický web, ontológie, používateľské preferencie, dolovanie dát, softvérové agenty)
 • Bezpečnosť a dôvera (kryptografia, bezpečnosť - formálne modely, protokoly, peer-to-peer siete, dôvera)
 • Výpočtová inteligencia (neurónové siete, genetické algoritmy, fuzzy systémy, umelá inteligencia)
 • Teoretické základy informatiky (teórie, algoritmy, výpočtová zložitosť, jazyky, modely, logika)
 • Distribuované výpočty (paralelné a distribuované systémy a algoritmy, modely distribuovaných výpočtov, sémantika paralelných programov)
 • Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka (formálny popis jazyka, jazykové dáta, aplikácie NLP)
 • Didaktika informatiky

Organizátori

Konferenciu organizujú:

Ocenenie za najlepší článok

Najlepšiemu článku bude udelená cena ITAT Best Paper Award.