O konferencii ITAT

12. ročník konferencie ITAT sa konala v hoteli Magura v Monkovej doline Belianskych Tatier pri Ždiari v dňoch 17.-21. 9. 2012.

Záujmové okruhy konferencie

Ako aj v minulých rokoch, konferencia poskytuje priestor v celej šírke informačných technológií.

  • Softvérové inžinierstvo (špecifikácia softvéru, softvérový návrh, vzory, modelovanie, metamodely)
  • Spracovanie dát a znalostí (technológie XML, sémantický web, ontológie, používateľské preferencie, dolovanie dát, softvérové agenty)
  • Bezpečnosť a dôvera (kryptografia, bezpečnosť - formálne modely, protokoly, peer-to-peer siete, dôvera)
  • Výpočtová inteligencia (neurónové siete, genetické algoritmy, fuzzy systémy, umelá inteligencia)
  • Teoretické základy informatiky (teórie, algoritmy, výpočtová zložitosť, jazyky, modely, logika)
  • Distribuované výpočty (paralelné a distribuované systémy a algoritmy, modely distribuovaných výpočtov, sémantika paralelných programov)
  • Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka (formálny popis jazyka, jazykové dáta, aplikácie NLP)
  • Didaktika informatiky

Organizátori

Konferenciu organizujú:

Ocenenie za najlepší článok

Už tradične je najlepšiemu článku udelená cena ITAT Best Paper Award.