O konferencii ITAT

Záujmové okruhy konferencie

Ako aj v minulých rokoch, konferencia poskytuje priestor v celej šírke informačných technológií.

  • Softvérové inžinierstvo (špecifikácia softvéru, softvérový návrh, vzory, modelovanie, metamodely)
  • Spracovanie dát a znalostí (techmológie XML, sémantický web, ontológie, používateľské preferencie, dolovanie dát, softvérové agenty)
  • Bezpečnosť a dôvera (kryptografia, bezpečnosť - formálne modely, protokoly, peer-to-peer siete, dôvera)
  • Výpočtová inteligencia (neurónové siete, genetické algoritmy, fuzzy systémy, umelá inteligencia)
  • Teoretické základy informatiky (teórie, algoritmy, výpočtová zložitosť, jazyky, modely, logika)
  • Didaktika informatiky

Špeciálne témy

Konferencia bude zároveň pracovným stretnutím nasledujúceho projektu:

  • Metody inteligentních systémů a jejich aplikace při dobývání znalostí a zpracování přirozeného jazyka (IT ČR)

Organizátori

Konferenciu organizujú: