Konferencia o informačných (inteligentných) technológiách - aplikácie a teória 2007

Záujmové okruhy konferencie

Ako aj v minulých rokoch, konferencia poskytuje priestor v celej šírke informačných technológií.

 • Teoretické základy informatiky (teórie, algoritmy, výpočtová zložitosť, jazyky, modely, logika)
 • Bezpečnosť (kryptografia, bezpečnosť formálne modely, protokoly)
 • Softvérové inžinierstvo (špecifikácia softvéru, softvérový návrh, vzory, modelovanie, metamodely)
 • Soft computing (neurónové siete, genetické algoritmy, fuzzy systémy, umelá inteligencia)
 • Sémantický web

Sekcie

 • teoretická
 • aplikovaná
 • didaktická

Špeciálne témy

Konferencia bude zároveň pracovným stretnutím nasledovných projektov:

 • Nástroje pre získavanie, organizovanie a udržovanie znalostí v prostredí heterogénnych informačných zdrojov (MŠ SR), 
 • Inteligentní modely, algoritmy, metody a nástroje pro vytváření sémantického webu (IT ČR), 
 • Metody inteligentních systémů a jejich aplikace při dobývání znalostí a zpracování přirozeného jazyka (IT ČR) 

Organizátori

Konferenciu organizujú: