Výbory konferencie ITAT

Riadiaci výbor

  • Peter Gurský, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
  • Martin Holeňa, Akademie věd České republiky
  • Tomáš Horváth, ELTE University v Budapešti
  • Markéta Lopatková, Univerzita Karlova v Praze
  • Tomáš Vinař, Univerzita Komenského, Bratislava

Organizačný výbor

  • Ľubomír Antoni, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
  • Peter Gurský, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach (predseda)
  • Alexander Szabari, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach