Registračné poplatky

Skorá registrácia - do 1. 8. 2018

Konferenčný poplatok zaplatený prevodom na účet

Variant A (4 noci, začínajúc večerou 21.9. a končiac raňajkami 25.9.)

 • Plná registrácia: 355 € (konferencia + workshopy + el. zborník + kávové prestávky + banket + ubytovanie a plná penzia na celú dĺžku konferencie)
 • Študenti: 295 € (konferencia + workshopy + el. zborník + kávové prestávky + banket + ubytovanie a plná penzia na celú dĺžku konferencie)

Variant B pre workshopy (2 noci - od večere do raňajok)

 • Plná registrácia: 245 € (konferencia + workshopy + el. zborník + kávové prestávky + banket + ubytovanie a plná penzia na 2 noci)
 • Študenti: 195 € (konferencia + workshopy + el. zborník + kávové prestávky + banket + ubytovanie a plná penzia na 2 noci)

Neskorá registrácia - od 2. 8. 2018

Konferenčný poplatok zaplatený po uplynutí termínu skorej registrácie prevodom na účet alebo v hotovosti na mieste konania konferencie je stanovený nasledovne:

Variant A (4 noci, začínajúc večerou 21.9. a končiac raňajkami 25.9.)

 • Plná registrácia: 380 € (konferencia + workshopy + el. zborník + kávové prestávky + banket + ubytovanie a plná penzia na celú dĺžku konferencie)
 • Študenti: 320 € (konferencia + workshopy + el. zborník + kávové prestávky + banket + ubytovanie a plná penzia na celú dĺžku konferencie)

Variant B pre workshopy (2 noci - od večere do raňajok)

 • Plná registrácia: 265 € (konferencia + workshopy + el. zborník + kávové prestávky + banket + ubytovanie a plná penzia na 2 noci )
 • Študenti: 210 € (konferencia + workshopy + el. zborník + kávové prestávky + banket + ubytovanie a plná penzia na 2 noci)

Príplatky

 • 1 posteľová izba + 75 € (POZOR! obmedzený počet, umožnené iba pre plnú registráciu)
 • Doprovod (ubytovanie, kávové prestávky a plná penzia)
  • na 1 noc [+ 60 €] (od obeda do raňajok nasledujúceho dňa)
  • na 2-3 noci [+ 55 €/noc] (od obeda do raňajok posledného dňa)
  • na 4 noci [+ 210 €] (počas celej konferencie)
  • Banket + 20 €
  • deti majú možnosť ešte nižšej ceny, informujte sa u organizátorov

Všetci účastníci budú mať voľný vstup do hotelového Wellness centra počas celého pobytu.