Informácie pre organizátorov workshopov

Hľadáme organizátorov workshopov na témy v oblastiach záujmu konferencie. Tradičné témy konferencie sú: softvérové inžinierstvo, spracovanie dát a znalostí, bezpečnosť a dôvera, výpočtová inteligencia, teoretické základy informatiky, distribuované výpočty, spracovanie prirodzeného jazyka a didaktika informatiky. Vítané sú aj témy z ďalších oblastí informatiky, ktoré sa tešia pozornosti česko-slovenskej informatickej komunity.

Program typického workshopu bude pozostávať z jedného až štyroch cca dvojhodinových blokov v priebehu jedného až dvoch dní, ktoré môžu byť venované odborným prednáškam, diskusii o otvorených problémoch a ďalším odborným aktivitám. Organizátori konferencie zabezpečia registráciu, priestory, technické zabezpečenie; v prípade záujmu aj správu príspevkov pomocou systému EasyChair a priestor v zborníku konferencie. Organizátor workshopu zabezpečí výber príspevkov, prípravu príslušnej časti zborníka, rozvrhnutie programu v rámci pridelených časových blokov a propagáciu workshopu v relevantnej časti komunity. Účastníkom workshopov, ktorí sa nebudú chcieť zúčastniť celej konferencie, bude umožnená zlacnená dvojdňová registrácia (zahŕňajúca ubytovanie na dve noci). Vítané sú aj návrhy plenárnych prednášajúcich do hlavného programu konferencie, obzvlášť u workshopov, kde sa predpokladá aspoň 10 registrovaných účastníkov. V prípade akceptovania návrhu uhradíme plenárnemu prednášajúcemu registračný poplatok.

Návrhy workshopov, alebo prípadné otázky zasielajte e-mailom na adresu stanislav.krajci{zavináč}upjs.sk do 9.4.2018. Návrh musí obsahovať:

  • Názov workshopu
  • Kontaktné údaje hlavného organizátora
  • Krátky opis témy workshopu vhodný na zverejnenie na webovej stránke konferencie
  • Preferovanú dĺžku workshopu
  • (nepovinné) Návrh plenárneho prednášajúceho do hlavného programu konferencie

Návrh workshopu nemusí obsahovať zoznam účastníkov, ocenili by sme však odhad očakávaného počtu účastníkov a zoznam skupín, ktoré sa v Čechách a na Slovensku danou problematikou zaoberajú.

Workshopy budú schvaľované priebežne. Po schválení sa očakáva, že organizátor workshopu dodá potrebné informácie, ktoré budú zverejnené na webovej stránke ITATu.