Informácie pre organizátorov workshopov

Hľadáme organizátorov workshopov na témy v oblastiach záujmu konferencie. Tradičné témy konferencie sú: softvérové inžinierstvo, spracovanie dát a znalostí, bezpečnosť a dôvera, výpočtová inteligencia, teoretické základy informatiky, distribuované výpočty, spracovanie prirodzeného jazyka a didaktika informatiky. Vítané sú aj témy z ďalších oblastí informatiky, ktoré sa tešia pozornosti česko-slovenskej informatickej komunity.

Program typického workshopu bude pozostávať z jedného až štyroch cca dvojhodinových blokov v priebehu jedného až dvoch dní, ktoré môžu byť venované odborným prednáškam, diskusii o otvorených problémoch a ďalším odborným aktivitám. Organizátori konferencie zabezpečia registráciu, priestory, technické zabezpečenie; v prípade záujmu aj správu príspevkov pomocou systému EasyChair a priestor v zborníku konferencie v CEUR. Organizátor workshopu zabezpečí výber príspevkov, pomôže s komunikáciou pri príprave príslušnej časti zborníka, rozvrhnutie programu v rámci pridelených časových blokov a propagáciu workshopu v relevantnej časti komunity. Účastníkom workshopov, ktorí sa nebudú chcieť zúčastniť celej konferencie, bude umožnená zlacnená dvojdňová registrácia (zahŕňajúca ubytovanie na dve noci). Každý workshop má možnosť pozvať plenárneho prednášajúceho na 2 noci. Ak bude mať workshop aspoň 10 prijatých príspevkov, môže mať workshop dvoch pozvaných prednášajúcich na 2 noci, prípadne bude jeden pozvaný predňášajúci pozvaný na celú konferenciu. Pozvaní prednášajúci neplatia registračný poplatok.

Návrhy workshopov, alebo prípadné otázky zasielajte e-mailom na adresu peter.gursky{zavináč}upjs.sk do 31.3.2019. Návrh musí obsahovať:

  • Názov workshopu
  • Kontaktné údaje hlavného organizátora
  • Krátky opis témy workshopu vhodný na zverejnenie na webovej stránke konferencie
  • Preferovanú dĺžku workshopu
  • (nepovinné) Návrh plenárneho prednášajúceho do hlavného programu konferencie

Návrh workshopu nemusí obsahovať zoznam účastníkov, ocenili by sme však odhad očakávaného počtu účastníkov a zoznam skupín, ktoré sa v Čechách a na Slovensku danou problematikou zaoberajú.

Workshopy budú schvaľované priebežne. Po schválení sa očakáva, že organizátor workshopu dodá potrebné informácie, ktoré budú zverejnené na webovej stránke ITATu.