Dôležité dátumy a termíny

DátumTermín
9.4.2018zaslanie návrhov workshopov
16.4.2018oznámenie o akceptovaní workshopov
máj. 2017zaslanie abstraktov hlavnej konferencie (upresní sa neskôr)
máj. 2017zaslanie článkov hlavnej konferencie (upresní sa neskôr)
jún. 2017oznámenie o prijatí alebo neprijatí článkov hlavnej konferencie (upresní sa neskôr)
14.7. 2018camera-ready verzia článkov konferencie
1.8. 2018skorá registrácia
21. 9. - 25. 9.2018konferencia