Dôležité dátumy a termíny

DátumTermín
9.4.2018zaslanie návrhov workshopov
16.4.2018oznámenie o akceptovaní workshopov
28.5. 2018zaslanie abstraktov hlavnej konferencie (posunutý termín)
4.6. 2018zaslanie článkov hlavnej konferencie (posunutý termín)
25.6. 2018oznámenie o prijatí alebo neprijatí článkov hlavnej konferencie
14.7. 2018camera-ready verzia článkov konferencie
1.8. 2018skorá registrácia
21.9.-25.9.2018konferencia