Dôležité dátumy a termíny

DátumTermín
9.4.2017zaslanie návrhov workshopov
16.4.2017oznámenie o akceptovaní workshopov
22.5. 2017zaslanie abstraktov hlavnej konferencie
29.5. 2017zaslanie článkov hlavnej konferencie
26.6. 2017oznámenie o prijatí alebo neprijatí článkov hlavnej konferencie
14.7. 2017camera-ready verzia článkov hlavnej konferencie
14.7. 2017finálna verzia programu a materiálov workshopov
1.8. 2017skorá registrácia
22. 9. - 26. 9.2017konferencia