Workshopy ITAT 2017

Computational Intelligence and Data Mining - 5rd international workshop

Within the 17th conference on Information Technologies - Applications and Theory, ITAT 2017, which will be held September 22–26 in the mountain hotel Martinské hole, in the splendid Slovak Fatra mountains, the 5th international workshop Computational Intelligence and Data Mining will be organized. We welcome contributions concerning all topics related to these two overlapping areas, in particular the following:

 • Learning, including metalearning and active learning
 • Artificial neural networks, including deep networks
 • Metaheuristics, including evolutionary algorithms and evolutionary optimization
 • Fuzzy systems, including fuzzy reasoning
 • Exploratory data analysis
 • Data mining based on machine learning and/or statistical methods
 • Statistical models, including distribution models, regression models and classifiers
 • Rules extraction from data
 • Analysis of time series or sequences
 • Applications of computational intelligence and data mining methods

Prospective authors are requested to prepare a 2-column paper of 5-8 pages length in English, according to the LaTeX class “itatnew” and to submit it using the EasyChair system. Each submitted paper will be reviewed by 2-3 members of the international program committee. All accepted papers will be published in ITAT proceedings (electronic and paper version), papers receiving the best evaluations by reviewers will be made publicly available through the frequently accessed CEUR Workshop Proceedings publication service (CEUR-WS.org).

Invited speakers

 • Antoni Ligęza, University of Science and Technology, Krakow
 • Ostap Okhrin, Technical University Dresden
Important dates
Abstract submissionJune 9
Paper submissionJune 16
Notification of acceptance/rejectionJuly 10
Final versionJuly 20
ITAT 2017 openingSeptember 22

The registration fee for the ITAT conference covers not only participation, but also 4 nights lodging and 4 days full catering at the conference hotel: 345 € regular, 295 € students.

Program committee:

 • Dirk Arnold, University of Dalhousie
 • Jose Luis Balcazar, Technical University of Catalonia, Barcelona
 • Petr Berka, University of Economics, Prague
 • Hans Engler, University of Georgetown
 • Jan Faigl, Czech Technical University, Prague
 • Pitoyo Hartono, University of Chukyo
 • Martin Holeňa, Czech Academy of Sciences, Prague
 • Ján Hric, Charles University, Prague
 • Jan Kalina, Czech Academy of Sciences, Prague
 • Jiří Kléma, Czech Technical University, Prague
 • Pavel Kordík, Czech Technical University, Prague
 • Tomas Krilavičius, Vytautas Magnus University, Kaunas
 • Věra Kůrková, Czech Academy of Sciences, Prague
 • Stéphane Lallich, University of Lyon
 • Philippe Lenca, Telecom Bretagne, Brest
 • Antoni Ligęza, AGH University of Science and Technology, Krakow
 • Marco Lübbecke, RWTH University, Aachen
 • Donato Malerba, University of Bari
 • Mirko Navara, Czech Technical University, Prague
 • Engelbert Memphu Nguifo, Blaise Pascal University, Clermont-Ferrand
 • Ostap Okhrin, Technical University of Dresden
 • Tomáš Pevný, Czech Technical University, Prague
 • Petr Pošík, Czech Technical University, Prague
 • Jan Rauch, University of Economics, Prague
 • Heike Trautmann, University of Münster
 • Tingting Zhang, Mid-Sweden University, Sundsvall
 • Filip Železný, Czech Technical University, Prague

Slovenskočeský NLP workshop (SloNLP 2017)

stránka workshopu

Organizátoři:

 • Rudolf Rosa a Petra Barančíková (ÚFAL MFF UK)
 • Kontakt: {rosa, barancikova}@ufal.mff.cuni.cz

SloNLP je slovenskočeský workshop speciálně zaměřený na zpracování přirozeného jazyka a počítačovou lingvistiku. Jeho hlavním cílem je podpořit spolupráci mezi mladými výzkumníky v oblasti NLP v Česku a na Slovensku; k účasti proto vyzýváme zejména magisterské studenty a doktorandy věnující se počítačové lingvistice.

Mezi témata workshopu patří automatické rozpoznávání mluvené řeči (ASR), automatická analýza a generování přirozeného jazyka (morfologie, syntax, sémantika...), dialogové systémy, strojový překlad (MT), vyhledávání informací (IR), praktické aplikace NLP technologií, a další témata počítačové lingvistiky.

Uvítáme i články o probíhajícím výzkumu s předběžnými výsledky (work in progress), články popisující negativní výsledky (negative results), a články představující návrhy na budoucí výzkum.

Programový výbor:

 • Rudolf Rosa (ÚFAL MFF UK)
 • Petra Barančíková (ÚFAL MFF UK)
 • Vladimír Benko (JÚĽŠ SAV)
 • Ján Genči (KPI TUKE)
 • Aleš Horák (FI MUNI)
 • Marie Chochlová (Mathematical Linguistics, St. Petersburg University)
 • Miloslav Konopík (KIV ZČU)
 • Pavel Král (KIV ZČU)
 • Markéta Lopatková (ÚFAL MFF UK)
 • David Mareček (ÚFAL MFF UK)
 • Karel Oliva ( jazykovědec na volné noze)