Slovenskočeský NLP workshop (SloNLP 2019)

stránka workshopu

SloNLP je slovenskočeský workshop speciálně zaměřený na zpracování přirozeného jazyka a počítačovou lingvistiku. Jeho hlavním cílem je podpořit spolupráci mezi začínajícími výzkumníky v oblasti NLP v Česku a na Slovensku; k účasti proto vyzýváme zejména magisterské studenty a doktorandy věnující se počítačové lingvistice.

Mezi témata workshopu patří automatické rozpoznávání mluvené řeči (ASR), automatická analýza a generování přirozeného jazyka (morfologie, syntax, sémantika...), dialogové systémy, strojový překlad (MT), vyhledávání informací (IR), praktické aplikace NLP technologií, a další témata počítačové lingvistiky.

Uvítáme i články o probíhajícím výzkumu s předběžnými výsledky (work in progress), články popisující negativní výsledky (negative results) a rešeršní články.

Pozvaný prednášajúci

  • Lukáš Vrábel (Babcock & Bonbright): Predikcia cien nehnuteľností v Kaliforni