Pozvaní prednášajúci

Radim Bělohlávek (Univerzita Palackého v Olomouci): Fuzzy Logic and Mathematics: A Historical Perspective

Attach:belohlavek.jpg Δ Cílem přednášky je představit stejnojmennou knihu, která nedávno vyšla (R. Bělohávek, J. W. Dauben, G. J. Klir, Fuzzy Logic and Mathematics: A Historical Perspective, Oxford University Press, New York, 2017, 544 str.). Během přednášky se podíváme na význačné myšlenkové počiny v oblasti filozofie, matematiky a přírodních věd, které předcházely vzniku fuzzy logiky, projdeme vybranými milníky vývoje teoretických základů i aplikací fuzzy logiky a zhodnotíme její dosavadní význam a perspektivy.

Radim Bělohlávek se zabývá fuzzy logikou a použitím algebry a logiky v modelování relačních dat. Je autorem nebo spoluautorem více než sta prací publikovaných v mezinárodních časopisech a čtyř knih v těchto oblastech. Působí jako profesor informatiky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde v současné době vede katedru informatiky. Tři roky také pracoval jako řádný profesor na State University of New York v USA. Podle Web of Science byly jeho práce citovány více než 2000krát.

Katarína Cechlárová (Univerzita P.J.Šafárika v Košiciach): Budúci učitelia do škôl - problém (nielen) matematický

Attach:cechlarova.jpg Δ Prednáška je venovaná téme na rozhraní teoretickej informatiky a kombinatorickej optimalizácie. Predstavíme niekoľko vo svete fungujúcich priraďovacích schém, ktoré pomáhajú nájsť prvé zamestnanie absolventom medicíny, miesto v škole pre dieťa, alebo obličku pre pacienta čakajúceho na transplantáciu, a potom sa sústredíme na praktický problém, ktorý rieši Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ide o priraďovanie študentov učiteľstva na praxe do škôl. Problém priradenia všetkých zapísaných študentov pri dodržaní kapacitných obmedzení škôl je NP-úplný, dokonca niektoré jeho verzie sú neaproximovateľné. Ukážeme, ako sme našli riešenie metódami celočíselného lineárneho programovania a ako to uľahčilo život pracovníčkam Katedry pedagogiky.

Katarína Cechlárová pôsobí na Ústave matematických vied Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vedecky pôsobí v oblasti na rozhraní ekonómie, kombinatorickej optimalizácie a teórie výpočtovej zložitosti, nazývanej Computational Social Choice. Má širokú medzinárodnú spoluprácu. Jej spoluautormi sú kolegovia z Česka, Maďarska, Anglicka, Škótska, Grécka, Španielska, USA a Francúzska.

Filip Šroubek (AVČR): Digital image restoration: blur as a motion cue

Attach:sroubek.jpg Δ We rely on images with ever growing emphasis. Our perception of the world is however limited by imperfect measuring conditions and devices used to acquire images. By image restoration, we understand mathematical procedures removing degradation from images. Two prominent topics of image restoration that has evolved considerably in the last 10 years are blind deconvolution and superresolution. Deconvolution by itself is an ill-posed inverse problem and one of the fundamental topics of image processing. The blind case, when the blur kernel is also unknown, is even more challenging and requires special optimization approaches to converge to the correct solution. Superresolution extends blind deconvolution by recovering lost spatial resolution of images.

In this talk we will cover the recent advances in both topics that pave the way from theory to practice. Various real acquisition scenarios will be discussed together with proposed solutions for both blind deconvolution and superresolution and efficient numerical optimization methods, which allow fast implementation. Finally we will illustrate that combing deblurring with tracking leads to interesting applications in videos.

Filip Sroubek is currently with the Institute of Information Theory and Automation, the Czech Academy of Sciences, and lectures at Charles University. From 2004 to 2006, he was on a postdoctoral position in the Instituto de Optica, CSIC, Madrid, Spain. In 2010 and 2011, he was the Fulbright Visiting Scholar at the University of California, Santa Cruz. His research covers all aspects of image processing, in particular, image restoration (denoising, blind deconvolution, super-resolution) and image fusion (multimodal, multifocus). He is an author of 8 book chapters and over 60 journal and conference papers.

Petr Ambrož (ČVUT): Palindromy pohledem kombinatoriky na slovech

Attach:ambroz.jpg Δ Přednáška se zabývá kombinatorickými vlastnostmi palindromů, tj. slov stejných ať je čteme zepředu nebo zezadu. V poslední době bylo formulováno několik různých domněnek o množině palindromů ve faktorových jazycích. Některé z nich jsou motivovány aplikacemi v jiných vědních oblastech, jako jsou fyzika pevných látek nebo genetika. Podáme přehled známých částečných výsledků o platnosti zmíněných domněnek a ukážeme jejich vzájemnou propojenost.

Petr Ambrož získal doktorát v Informatice na Université Paris 7 a v matematickém inženýrství na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze, kde dnes působí na Katedře matematiky. Zabývá se kombinatorikou na slovech a nestandardními numeračními systémy a je organizátorem nejvýznamnějších konferencí v těchto oborech (WORDS 2011, Numeration 2008, 2016) .