Pozvaní prednášajúci

Lubomír Soukup (ÚTIA): Jak jsou přesné digitální mapy?

Na přednášce bude představena metodika tvorby digitálních map sestavených z různých datových zdrojů. Pozornost bude věnována polohové přesnosti digitálních map, která je významná zejména při porovnávání obsahu starých map se současnými mapami. Poukážeme přitom na souvislost se zpracováním digitálních obrazů i na specifika zpracování starých map a glóbů.

Lubomír Soukup absolvoval inženýrské studium na Stavební fakultě ČVUT. Jeho studijním oborem byla geodezie a kartografie, specializace dálkový průzkum Země. Pracoval ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém, potom na Stavební fakultě ČVUT v Praze a nakonec v Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, kde působí dodnes. Výzkumný zájem Lubomíra Soukupa se soustřeďuje na matematicko-statistické metody zpracování prostorových dat, zejména na geostatistické metody a bayesovský přístup. Tyto metody aplikuje na digitální obrazy a mapy. V současné době se zabývá především elastickou registrací (vlícováním) digitálních obrazů. V posledních letech se podílel na projektu "Výzkum možností pozemního InSAR pro určování deformací rizikových objektů a lokalit", v jehož rámci vyvíjel algoritmy na zpracování dat z interferometrického radaru (InSAR). Výsledky tohoto projektu byly oceněny Cenou inovace roku 2016.

Jiří Hana (Geneea): Generování textů v přirozeném jazyce

Přednáška představí problematiku generování textu na příkladu sportovních zpráv. Jde o společný projekt nakladatelství Economia a firmy Geneea. Vyvíjený systém vytváří novinové články popisující jednotlivá sportovní utkání. Články jsou generovány na základě strukturovaných dat o událostech na hřišti a dat v databázích, jakou je například znalostní báze Wikidata. V této fázi projektu jde pouze o fotbalové zápasy, ale v blízké budoucnosti bude systém rozšířen na další sporty a výhledově také na zprávy o počasí a zprávy z burzy.

Jiří Hana má zkušenosti jak z firemního, tak z univerzitního prostředí. Vystudoval informatiku na Matematicko-fyzikální fakultě UK a lingvistiku na Ohio State University. V USA strávil téměř 10 let. Mezi jeho zájmy patří morfologie, příklonky a jazyk cizinců. Je výzkumným pracovníkem na Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK a spoluzakladatelem společnosti Geneea Analytics, startupu vyvíjejícího systémy pro analýzu a generování textů.

Antoni Ligeza (AGH University of Science and Technology in Kraków, Poland): Rule-based systems and their connection to rules-extraction from data

   
   
   
   
   
  
   
   
   
   
   
  

Ostap Okhrin (Dresden University of Technology, Germany): Estimations of the Hierarchical Archimedean Copula

We discuss several estimators, of the hierarchical Archimedean copulas. In one, we propose the estimation of parametric hierarchical Archimedean copula while imposing an implicit penalty on its structure. Asymptotic properties of this sparse estimator are derived and issues relevant for the implementation of the estimation procedure are discussed. In the other method we propose the estimator, that uses cluster algorithm in order to obtain the structure and the parameters. Third method is based on the maximum likelihood technique. This talk is based on the several papers together with Y. Okhrin, W. Schmid, A. Ristig, A. Tetereva.

Ostap Okhrin (born 1984) studied mathematics (B.Sc. in 2004) and statistics (M.Sc. in 2005) at the Ivan Franko National University in Lviv, Ukraine. In 2008 he defended his PhD thesis at the Europa Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) and was appointed as the Assistant Professor at the Humboldt-Universität zu Berlin. Prior his appointment at the TU Dresden he was an Associate Professor at the Humboldt-Universität zu Berlin (2014-2015). Since 2011 he made research stays at different international universities, f.e. SWUFE (Chengdu, China), Vienna University (Austria), Princeton University (USA), University of Chicago (USA), Michigan University (USA). Ostap Okhrin is in the editorial boards of four international Journals as well as author of articles in journals as Journal of the American Statistical Association, Journal of Econometrics, Econometric Theory, etc. He specialized in the multivariate distributions esp. copulas, their properties and applications in various fields from weather, over insurance to high-frequency data.