Dôležité dátumy a termíny

DátumTermín
4.4.2016zaslanie návrhov workshopov
11. 4. 2016oznámenie o akceptovaní workshopov
23. 5. 2016zaslanie abstraktov hlavnej konferencie (posunutý termín)
30. 5. 2016zaslanie článkov hlavnej konferencie (posunutý termín)
27. 6. 2016oznámenie o prijatí alebo neprijatí článkov
15. 7. 2016camera-ready verzia článkov hlavnej konferencie
15. 7. 2016finálna verzia programu a materiálov workshopov
15. 9. - 19. 9.2016konferencia