Výbory konferencie ITAT

Riadiaci výbor

 • Peter Vojtáš, Univerzita Karlova v Praze (predseda)
 • Tomáš Horváth, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
 • Filip Zavoral, Univerzita Karlova v Praze
 • Martin Holeňa, Akademie věd České republiky
 • Tomáš Vinař, Univerzita Komenského, Bratislava

Programový výbor

 • Věra Kůrková, Akademie věd České republiky (predseda)
 • Tomáš Vinař, Univerzita Komenského, Bratislava
 • Radim Bača, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • David Bednárek, Univerzita Karlova, Praha
 • Mária Bieliková, Slovenská technická univerzita, Bratislava
 • Broňa Brejová, Univerzita Komenského, Bratislava
 • Marek Ciglan, Slovenská akadémia vied
 • Stefan Dobrev, Slovenská akadémia vied
 • Jiří Dokulil, Univerzita Karlova, Praha
 • Jana Dvořáková, Univerzita Komenského, Bratislava
 • Martin Holeňa, Akademie věd České republiky
 • Tomáš Horváth, Univerzita P. J. Šafárika, Košice
 • Daniela Chudá, Slovenská technická univerzita, Bratislava
 • Jozef Jirásek, Univerzita P. J. Šafárika, Košice
 • Jana Katreniaková, Univerzita Komenského, Bratislava
 • Rastislav Kráľovič, Univerzita Komenského, Bratislava
 • Michal Krátký, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • Věra Kůrková, Akademie věd České republiky
 • Markéta Lopatková, Univerzita Karlova, Praha
 • Roman Neruda, Akademie věd České republiky
 • Dana Pardubská, Univerzita Komenského, Bratislava
 • Tomáš Plachetka, Univerzita Komenského, Bratislava
 • Jaroslav Pokorný, Univerzita Karlova, Praha
 • Karel Richta, Univerzita Karlova, Praha
 • Gabriel Semanišin, Univerzita P. J. Šafárika, Košice
 • Václav Snášel, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • Roman Špánek, Akademie věd České republiky
 • Július Štuller, Akademie věd České republiky
 • Ondej Šuch, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
 • Jakub Yaghob, Univerzita Karlova, Praha
 • Filip Zavoral, Univerzita Karlova, Praha

Organizačný výbor

 • Tomáš Horváth, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach (predseda)
 • Štefan Pero, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach (podpredseda)
 • Peter Gurský, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
 • Lenka Pisková, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach