Program

  • 25.9.2014 Otvorenie konferencie, večera, prednášky
  • 26.-27.9.2014 Prednášky dopoludnia a večer, popoludní možnosť účasti na konferenciách DATAKON a Znalosti
  • 28.9. 2014 Workshopy
  • 29.9.2014 Ukončenie konferencie, raňajky
  • S konferenciou Znalosti budú spoločné dve pozvané prednášky 26.9. 8.30 - 9.20, a 27.9 20.00 - 21.00 a posterová sekcia.

Vedecké práce a pôvodné vedecké práce budú vydané v zborníku CEUR.