Prezentácie projektov

V rámci konferencie ponúkame možnosť prezentácie prebiehajúcich/ukončených vedecko-výskumných projektov v rámci sekcie posterov a/alebo v prípade väčšieho záujmu aj v rámci samostatnej sekcie. So záujmom prezentovania Vášho projektu na konferencii, prosíme, kontaktujte organizačný výbor.

Nasledovné projekty budú prezentované na konferencii: