Registračné poplatky

Skorá registrácia

V prípade zaplatenia konferenčného poplatku prevodom na účet do 15. 8. 2014 je konferenčný poplatok stanovený nasledovne (možnosť vybrať si z dvoch variantov):

Variant A (4 noci, začínajúc obedom v prvý deň a končiac raňajkami v posledný deň)

 • Plná registrácia: 290 € (konferencia + workshopy + el. zborník + kávové prestávky + banket + ubytovanie a plná penzia na celú dĺžku konferencie)
 • Študenti: 260 € (konferencia + workshopy + el. zborník + kávové prestávky + banket + ubytovanie a plná penzia na celú dĺžku konferencie)

Variant B (2 noci, začínajúc obedom v prvý deň a končiac raňajkami v tretí deň)

 • Plná registrácia: 210 € (konferencia + workshopy + el. zborník + kávové prestávky + banket + ubytovanie a plná penzia na 2 noci )
 • Študenti: 180 € (konferencia + workshopy + el. zborník + kávové prestávky + banket + ubytovanie a plná penzia na 2 noci)

Neskorá registrácia

Konferenčný poplatok zaplatený po uplynutí termínu skorej registrácie prevodom na účet alebo v hotovosti je stanovený nasledovne:

Variant A (4 noci, začínajúc obedom v prvý deň a končiac raňajkami v posledný deň)

 • Plná registrácia: 320 € (konferencia + workshopy + el. zborník + kávové prestávky + banket + ubytovanie a plná penzia na celú dĺžku konferencie)
 • Študenti: 290 € (konferencia + workshopy + el. zborník + kávové prestávky + banket + ubytovanie a plná penzia na celú dĺžku konferencie)

Variant B (2 noci, začínajúc obedom v prvý deň a končiac raňajkami v tretí deň)

 • Plná registrácia: 240 € (konferencia + workshopy + el. zborník + kávové prestávky + banket + ubytovanie a plná penzia na 2 noci )
 • Študenti: 210 € (konferencia + workshopy + el. zborník + kávové prestávky + banket + ubytovanie a plná penzia na 2 noci)

Príplatky

 • 1 posteľová izba + 30 € (POZOR! obmedzený počet)
 • Banket + 20 € (napr. pre doprovod)
 • Doprovod (ubytovanie, kávové prestávky a plná penzia)
  • na 1 deň [+ 40 €] (od obeda do raňajok nasledujúceho dňa)
  • na 5 dní [+ 160 €] (počas celej konferencie)