Informácie pre organizátorov workshopov

Program typického workshopu bude pozostávať z jedného až štyroch cca dvojhodinových blokov v priebehu jedného až dvoch dní, ktoré môžu byť venované odborným prednáškam, diskusii o otvorených problémoch a ďalším odborným aktivitám. Organizátori konferencie zabezpečia registráciu, priestory, technické zabezpečenie; v prípade záujmu aj správu príspevkov pomocou systému EasyChair a priestor v zborníku konferencie. Organizátor workshopu zabezpečí výber príspevkov, prípravu príslušnej časti zborníka, rozvrhnutie programu v rámci pridelených časových blokov a propagáciu workshopu v relevantnej časti komunity. Účastníkom workshopov, ktorí sa nebudú chcieť zúčastniť celej konferencie, bude umožnená zlacnená jednodňová registrácia (zahŕňajúca ubytovanie na jednu noc). Vítané sú návrhy plenárnych prednášajúcich do hlavného programu konferencie, obzvlášť u workshopov, kde sa predpokladá aspoň 10 registrovaných účastníkov. V prípade akceptovania návrhu uhradíme plenárnemu prednášajúcemu registračný poplatok.

Návrh workshopu v rozsahu cca 1 strany vo formáte PDF alebo Word zašlite prostredníctvom systému EasyChair. Návrh musí obsahovať:

  • Názov workshopu
  • Kontaktné údaje hlavného organizátora
  • Krátky opis témy workshopu vhodný na zverejnenie na webovej stránke konferencie
  • Preferovanú dĺžku workshopu
  • Nezáväzný odhad očakávaného počtu účastníkov a zoznam skupín, ktoré sa v Čechách a na Slovensku danou problematikou zaoberajú
  • (nepovinné) Návrh plenárneho prednášajúceho do hlavného programu konferencie

V prípade otázok nevájate kontaktovať predsedu programového výboru.