Dôležité dátumy a termíny

DátumTermín
14.4.2014zaslanie návrhov workshopov
24. 4. 2014oznámenie o akceptovaní workshopov
9. 6. 2014zaslanie abstraktov hlavnej konferencie
16. 6. 2014zaslanie článkov hlavnej konferencie
14. 7. 2014oznámenie o prijatí alebo neprijatí článkov
20. 7. 2014oznámenie o prijatí alebo neprijatí článkov pre workshop WCIDM
24. 7. 2014oznámenie o prijatí alebo neprijatí článkov pre workshop WAACNA
4. 8. 2014camera-ready verzia článkov hlavnej konferencie
4. 8. 2014finálna verzia programu a materiálov workshopov
25.9. - 29.9.2014konferencia