Workshopy ITAT 2014

Data mining a učení preferencí na webu (DMUPW 2014)

Organizátor: Ladislav Peška, Peter Vojtáš, Univerzita Karlova v Praze

Druhý ročník workshopu „Data mining a učení preferencí na webu“ (DMUPW 2014) navazuje na předchozí ročník stejnojmenného workshopu a zaměřuje se především na možnosti pomoci uživateli v boji proti informačnímu zahlcení, především na současném webu. Workshop spojuje oblasti data miningu, učení preferencí a semantizace webu. Od vzniku webu v roce 1990 neustále roste množství dostupných informací a jejich přímé zpracovávání je v současné době prakticky nemožné. V průběhu doby byla navrhnuta řada nástrojů usnadňujících uživateli orientaci a zpracování informací na webu jako jsou vyhledavače, doporučovací systémy, agregátory informací atp. Nedílnou součástí takových systémů jsou různé formy dolování dat - ať již textový data mining, dolování dat z polostrukturovaných záznamů, agregace strojově čitelných dat, využití Linked Open Data, Named Entities Recognition, relační data mining atp. Personalizace a s ní související problémy učení preferencí uživatele, sběru zpětných vazeb, strojového učení, Human-Computer Interaction, educational data mining atp. představují další rozšíření umožňující zaměřit se přímo na potřeby jednotlivých uživatelů. Letos se ITAT koná společně s konferencemi Datakon a Znalosti a nabízí se možnost hledat obsahové propojení. Z hlediska workshopu DMUPW by to mohli být temata o big data (a preference jako nástroj na práci s big data) a pravidlové systémy (dolování pravidel jako lidsky srozumitelný výklad uživatelských preferencí).

Computational Intelligence and Data Mining (WCIDM 2014)

Organizátor: Martin Holeňa, ÚI AV ČR, Praha

Within the 14th conference ITAT 2014: Information Technologies - Applications and Theory, which will be held September 25–29 in Jasná, Slovakia, in charming Tatra Mountains, a workshop Computational Intelligence and Data Mining will be organized also this year.

We welcome contributions concerning all topics related to this area, in particular the following: Artificial neural networks, Learning (including active learning), Metaheuristics Evolutionary algorithms, Evolutionary optimization, Fuzzy systems, Fuzzy reasoning, Exploratory data analysis, Probabilistic models, Regression models, Classification and classifiers, Extraction of association rules from data, Analysis of time series or sequences, Applications of computational intelligence methods.

Prospective authors are requested to prepare a 2-column paper of 4-8 pages length in English, according to the LaTeX class "itatnew" and to submit it using the EasyChair system. Each submitted paper will be reviewed by 2-3 members of the international program committee.

Algorithmic Aspects of Complex Networks Analysis (WAACNA 2014)

Organizátor: Martin Nehéz, STU Bratislava

Complex network analysis is interdisciplinary, very active research area. Typical instances of real-world complex networks include internet topologies, web graphs, peer-to-peer networks, social networks, biological and chemical networks, etc. Better understanding of the complex networks structure is a challenging discipline which is often based on computer simulations. Therefore, the design, implementation and testing of efficient or advisable algorithms plays an important role in such a research area.

The objective of this workshop is to advance and promote the theoretical foundation, computational, algorithmic, experimental and empirical aspects of complex networks.

Plenary talk: Igor Jurišica, http://www.cs.toronto.edu/~juris/ IBM Life Sciences Discovery Center, University of Toronto

Workshop Program Committee

Michal Demetrian, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University in Bratislava

Karina Chudá, Faculty of Chemical and Food Technology, Slovak University of Technology in Bratislava

Nada Krivonáková, Faculty of Chemical and Food Technology, Slovak University of Technology in Bratislava

Martin Nehéz, (chair), Faculty of Chemical and Food Technology, Slovak University of Technology in Bratislava