Registračné poplatky

Skorá registrácia

V prípade zaplatenia konferenčného poplatku prevodom na účet do 31. 7. 2013 je konferenčný poplatok stanovený nasledovne:

 • Plná registrácia: 320 € (konferencia + workshopy + el. zborník + kávové prestávky + banket + ubytovanie a plná penzia na celú dĺžku konferencie)
 • Študenti: 270 € (konferencia + workshopy + el. zborník + kávové prestávky + banket + ubytovanie a plná penzia na celú dĺžku konferencie)
 • Workshop : 185 € (konferencia + workshopy + el. zborník + kávové prestávky + ubytovanie na jednu noc a strava od obeda do obeda)

Neskorá registrácia

Konferenčný poplatok zaplatený po uplynutí termínu skorej registrácie prevodom na účet alebo v hotovosti je stanovený nasledovne:

 • Plná registrácia: 350 € (konferencia + workshopy + el. zborník + kávové prestávky + banket + ubytovanie a plná penzia na celú dĺžku konferencie)
 • Študenti: 300 € (konferencia + workshopy + el. zborník + kávové prestávky + banket + ubytovanie a plná penzia na celú dĺžku konferencie)
 • Workshop : 220 € (konferencia + workshopy + el. zborník + kávové prestávky + ubytovanie na jednu noc a strava od obeda do obeda)

Príplatky

 • 1 posteľová izba + 30 € (POZOR! obmedzený počet)
 • Banket + 20 €
 • Doprovod (ubytovanie, kávové prestávky a plná penzia)
  • na 2 dni 50 € (od obeda do obeda nasledujúceho dňa)
  • na 5 dní 130 €
 • Tlačený zborník + 10 €