Dôležité dátumy a termíny

DátumTermín
29.3.2013zaslanie návrhov workshopov
15. 4. 2013oznámenie o akceptovaní workshopov
20. 5. 2013 (zmena)zaslanie abstraktov
27. 5. 2013 (zmena)zaslanie článkov
24. 6. 2013oznámenie o prijatí alebo neprijatí článkov
15. 7. 2013camera-ready verzia článku
31. 7. 2013uzávierka skorej registrácie
11.9. - 15.9.2013konferencia