Zborníky

Stiahnite si elektronické verzie zborníkov:

Tomáš Horváth (Ed.): Proceedings of the Conference on Theory and Practice of Information Technologies, ITAT 2012, Hotel Magura, Slovakia, September 17-21, 2012, ISBN 978-80-971144-0-4

Tomáš Horváth (Ed.): Zborník príspevkov prezentovaných na konferencii Informačné technológie – Aplikácie a Teória, ITAT 2012, Hotel Magura, 17-21. septembra 2012, ISBN 978-80-971144-1-1