Výbory konferencie ITAT

Riadiaci výbor

 • Peter Vojtáš (predseda)
 • Tomáš Horváth
 • Roman Neruda
 • Dana Pardubská
 • Filip Zavoral

Programový výbor

 • Tomáš Horváth (predseda)
 • Radim Bača
 • David Bednárek
 • Mária Bieliková
 • Jiří Dokulil
 • Jana Dvořáková
 • Peter Gurský
 • Tomáš Holan
 • Martin Holeňa
 • Tomáš Horváth
 • Jozef Jirásek
 • Jana Katreniaková
 • Rastislav Královič
 • Michal Krátký
 • Věra Kůrková
 • Markéta Lopatková
 • Roman Neruda
 • Dana Pardubská
 • Tomáš Plachetka
 • Martin Plátek
 • Jaroslav Pokorný
 • Karel Richta
 • Gabriel Semanišin
 • Roman Špánek
 • Július Štuller
 • Vojtěch Svátek
 • Peter Vojtáš
 • Jakub Yaghob
 • Filip Zavoral

Organizačný výbor

 • Peter Gurský (predseda)
 • Hanka Bílková
 • Róbert Novotný
 • Martin Šumák
 • Lenka Pisková