Predbežný program

Vedecké práce a pôvodné vedecké práce v zborníku CEUR majú 25 minútové prezentácie s 5 minútami na diskusiu.

Work in progress majú 20 minútové prezentácie s 5 minútami na diskusiu.

Časový rozpis

Harmonogram môže byť prispôsobený podľa potreby. Napr. pri peknom počasí môžu byť prednášky presunuté na neskoršie večerné hodiny.

Pondelok, 17.9.
priebežne príchod, ubytovanie, registrácia
18:00 - 20:00 večera
Pozvaná prednáška I
20:00 - 21:00 Jiří Kléma

Bioinformatické aplikace strojového učení

Utorok, 18.9.
7:30 - 9:00 raňajky
Vedecké príspevky I
9:00 - 9:30 Rastislav Adamek a Gabriela Andrejková

Algoritmus rýchleho vyhľadávania pohybových vektorov pre kódovanie videa pre H.264.

9:30 - 10:00 Ľubomír Antoni a Stanislav Krajči

Drsné množiny a formálny kontext

10:00 - 10:15 prestávka
Work in progress I
10:15 - 10:40 Róbert Novotný a Stanislav Krajči

Tvaroslovník - databáza tvarov slov slovenského jazyka

10:40 - 11:15 Jaroslava Hlaváčová a Anja Nedolužko

Příklad pravidelných slovotvorných vzorců v automatickém zpracování češtiny a ruštiny

11:45 - 12:30 obed
18:00 - 18:45 večera
CEUR I
19:00 - 19:30 Martin Holeňa a David Štefka

Fuzzy Classification Rules Based on Similarity

19:30 - 20:00 Lukáš Bajer a Martin Holeňa

RBF-based Surrogate Model For Evolutionary Optimization

20:00 - 20:15 prestávka
20:15 - 20:45 Viktor Charypar a Martin Holeňa

Evolutionary optimization with active learning of surrogate models and fixed evaluation batch size

20:45 - 21:15 Radim Demut a Martin Holeňa

Conformal Sets in Neural Network Regression

Streda, 19.9.
7:30 - 9:00 raňajky
Vedecké príspevky II
9:00 - 9:30 Zdenek Rybola a Karel Richta

Validation of Stereotypes' Usage in UML Class Model by Generated OCL Constraints

9:30 - 10:00 Martin Kruliš, Zbyněk Falt, David Bednárek and Jakub Yaghob

Task Scheduling in Hybrid CPU-GPU Systems

10:00 - 10:15 prestávka
Work in progress II
10:15 - 10:40 Tomáš Bublík a Miroslav Virius

New language for searching Java code snippets

10:40 - 11:15 Josef Smolka, Miroslav Virius, Jaroslav Cepl a Irena Patkova

Model and Simulation of Bacterial Colony Evolution in the Presence of Another Bacterial Body

11:45 - 12:30 obed
18:00 - 18:45 večera
CEUR II
19:00 - 19:30 David Bednárek

Effective Datalog-like representation of procedural programs

19:30 - 20:00 Martin Prochazka a Martin Platek

Localization Of (in)consistencies By Monotone Reducing Automata

20:00 - 20:15 prestávka
20:15 - 20:45 Věra Kůrková

Surrogate Solutions of Fredholm Equations by Feedforward Networks

20:45 - 21:15 Peter Kováč, Broňa Brejová a Tomáš Vinař

Aligning Sequences With Repetitive Motifs

Štvrtok, 20.9.
7:30 - 9:00 raňajky
Work in progress III
9:00 - 9:25 David Obdržálek a Ondřej Pilát

Using Noisy GPS for Good Localization on a Graph

9:25 - 9:50 Miroslav Čermák, Filip Zavoral and Zbyněk Falt

D-Bobox: O distribuovatelnosti Boboxu

9:50 - 10:20 Jana Katreniakova and Jiri Dokulil

Zachovanie mentálnej mapy farebného zobrazenia popiskov hrán

11:45 - 12:30 obed
18:00 - 19:00 Panelová diskusia
od 19:00 banket
Piatok, 21.9.
7:30 - 9:00 raňajky
od 9:00 odchod