Dôležité dátumy a termíny

DátumTermín
24. 5. 2012zaslanie abstraktov (posun termínu)
31. 5. 2012zaslanie článkov (posun termínu)
30. 6. 2012oznámenie o prijatí
20. 7. 2012zaslanie finálnych verzií prijatých článkov
31. 7. 2012uzávierka skorej registrácie
17.9. - 21.9.2012program konferencie