Prijaté príspevky

Pôvodné vedecké práce (CEUR zborník)

Jan Dědek
Web Information Extraction Systems for Web Semantization
Tomáš Petříček
Encoding monadic computations using iterators in C# 2.0
Michal Rjaško
On Existence of Robust Combiners for Cryptographic Hash Functions
David Kolovratník, Natalia Klyueva and Ondřej Bojar
Statistical Machine Translation between Related and Unrelated Languages
Alan Eckhardt
PrefWork - a framework for user preference learning methods testing
Martin Holeňa
Boosted Surrogate Models in Evolutionary Optimization
Stanislav Slušný, Roman Neruda and Petra Vidnerová
Localization with a low-cost robot
Richard Ostertág
Improved rate upper bound of collision resistant compression functions
Lukáš Homoľa and Julius Stuller
Local Safety of an Ontology
David Obdržálek
Input combination for Monte Carlo Localization
Filip Křížka, Michal Krátký and Radim Bača
Benchmarking a B-tree Compression Method

Vedecké práce

Zdeněk Češka
Využití techniky náhodného indexování v oblasti detekce plagiátů
Martin Seleng, Michal Laclavík, Emil Gatial and Ladislav Hluchý
Acoma: Kontextový rekomendačný emailový systém
Branislav Šimo, Zoltán Balogh, Ladislav Hluchý, Ondrej Habala and Ivana Budínska
Architecture of the Secure Agent Infrastructure for Management of Crisis Situations
Veronika Vaneková
Preferencie ako usporiadanie objektov: formálny model a implementácia
Hana Klempová, Michal Novák, Peter Fabian, Jan Ehrenberger and Ondřej Bojar
Získávání paralelních textů z webu
Eduard Bejček
Automatické přiřazování valenčních rámců a jejich slévání
Jozef Kapusta and Michal Munk
Experimentálne overenie didaktickej účinnosti a časovej efektivity adaptívnych hypermediálnych systémov
Martin Plátek and Markéta Lopatková
Restartovací automaty se strukturovaným výstupem a Funkční generativní popis
Gabriela Andrejková and Miroslav Sukeľ
Analýza a porovnanie metód zhlukovej analýzy
Jaroslav Janáček
Mandatory Access Control for Small Office and Home Environment
Jakub Míšek, Daniel Balaš and Filip Zavoral
Phalanger Intellisense: Syntactic and semantic prediction
David Bednárek, Jiří Dokulil, Jakub Yaghob and Filip Zavoral
The Bobox project - A Parallel Native Repository for Semistructured Data and the Semantic Web
Rudolf Kadlec and Cyril Brom
Epizodická paměť inteligentních virtuálních agentů
Michal Zerola, Roman Barták, Jérôme Lauret and Michal Šumbera
Planovanie datovych prenosov v distribuovanom prostredi

Postery

Věra Kůrková
Tractability of approximation by connectionistic models
Štefan Pero and Tomáš Horváth
WINSTON: Asistent Dolovania Dát
Lukáš Bajer and Martin Holeňa
Improving genetic optimization by means of radial basis function networks
Miloš Janek and Pavel Loupal
Evaluation of Ordering Methods for the XML-Lambda Framework
Martin Klimo and Juraj Boron
Dynamické vlastnosti pravdepodobnostných fuzzy klopných obvodov
Ondrej Habala, Marek Ciglán, Viet Tran and Ladislav Hluchý
Advanced Data Mining and Integration for Environmental Scenarios
Martin Čup, Róbert Novotný and Peter Gurský
Testovanie implementácií prenosových protokolov pre distribuované systémy
Dušan Nemček
Modelovanie QoS mechanizmu Weighted Round Robin s využitím teórie hromadnej obsluhy
Róbert Novotný and Peter Kál
Kolaboratívna anotácia webových stránok