Dôležité dátumy a termíny
DátumTermín
20. 5. 2009zaslanie abstraktov
27. 5. 2009zaslanie článkov
21. 6. 2009oznámenie o prijatí
12. 7. 2009zaslanie camera-ready verzií prijatých článkov
31. 7. 2009skorá registrácia a zaplatenie konferenčného poplatku
25.9. - 29.9.2009program konferencie