Konferencia o informačných (inteligentných) technológiách - aplikácie a teória 2008

Programový výbor

 • Peter Vojtáš, Univerzita Karlova, Praha, CZ (predseda)
 • Gabriela Andrejková, Univerzita P.J.Šafárika, Košice, SK
 • Mária Bieliková, Slovenská technická univerzita, Bratislava, SK
 • Leo Galamboš, Univerzita Karlova, Praha, CZ
 • Ladislav Hluchý, SAV, Bratislava, SK
 • Tomáš Horváth, Univerzita P.J.Šafárika, Košice, SK
 • Karel Ježek, Západočeská univerzita, Plzeň, CZ
 • Jozef Jirásek, Univerzita P.J.Šafárika, Košice, SK
 • Jana Kohoutková, Masarykova univerzita, Brno, CZ
 • Stanislav Krajči, Univerzita P.J.Šafárika, Košice, SK
 • Věra Kůrková, AVČR, Praha, CZ
 • Markéta Lopatková, Univerzita Karlova, Praha, CZ
 • Ján Paralič, Technická univerzita, Košice, SK
 • Dana Pardubská, Univerzita Komenského, Bratislava, SK
 • Martin Plátek, Univerzita Karlova, Praha, CZ
 • Jaroslav Pokorný, Univerzita Karlova, Praha, CZ
 • Karel Richta, ČVUT, Praha, CZ
 • Gabriel Semanišin, Univerzita P.J.Šafárika, Košice, SK
 • Václav Snášel, Vysoká škola báňská - TU, Ostrava, CZ
 • Vojtech Svátek, Vysoká škola ekonomická, Praha, CZ
 • Jiří Šíma, AVČR, Praha, CZ
 • Július Štuller, AVČR, Praha, CZ
 • Jakub Yaghob, Univerzita Karlova, Praha, CZ
 • Filip Zavoral, Univerzita Karlova, Praha, CZ
 • Stanislav Žák, AVČR, Praha, CZ
 • Filip Železný, ČVUT, Praha, CZ

Organizačný výbor

 • Tomáš Horváth (predseda)
 • Hanka Bílková
 • Peter Gurský
 • Róbert Novotný
 • Jana Pribolová
 • Veronika Vaneková