Konferencia o informačných (inteligentných) technológiách - aplikácie a teória 2008

Predbežný program konferencie

Pôvodné vedecké práce a práce v sekcii CEUR majú spravidla 25 minútové prezentácie s 5 minútami na diskusiu.
Rozšírené abstrakty a sekcia work in progress majú 15 minútovú prezentáciu a 5 minútovú diskusiu.

Časový rozpis

K dispozícii je predbežný časový rozpis programu. Harmonogram môže byť prispôsobený podľa potreby. Napr. pri peknom počasí môžu byť prednášky presunuté na neskoršie večerné hodiny.

Pondelok CEUR I (25 + 5 minút na príspevok)
20:00 - 20:30 Stanislav Slušný, Roman Neruda, Petra Vidnerová:
  Learning algorithms for small mobile robots: case study on maze exploration
 
Utorok Work in progress I (15 + 5 minút na príspevok)
  Zíkavanie a využitie znalostí
9:00 - 9:20 Zdeněk Češka:
  Využití moderních přístupů pro detekci plagiátů
9:20 - 9:40 Ondrej Krídlo, Stanislav Krajči:
  Vyhľadávanie a využitie čiastočných fuzzy konceptov
9:40 - 10:00 Lukáš Stryka, Petr Chmelař:
  Framework for mining of association rules from data warehouse
10:00 - 10:20 Peter Drahoš, Peter Kapec:
  Knowledge Based Programming Environments
10:20 - 10:50 Coffee-break
  Soft Computing
10:50 - 11:10 Jan Fröhlich, Martin Holeňa:
  Fuzzy Logic and Piecewise-Linear Regression
11:10 - 11:30 Věra Kůrková:
  Integral representations in the form of neural networks with infinitely many units
11:30 - 11:50 Tomáš Holan:
  Evoluce parametrů páření
  CEUR II (25 + 5 minút na príspevok)
19:00 - 19:30 Jana Dvořáková, Filip Zavoral:
  Determining XSLT Streamability Using New Hierarchical XSD Model
19:30 - 20:00 Dana Pardubská, Martin Plátek, Friedrich Otto:
  On PCGS and FRR-automata
20:00 - 20:30 David Bednárek:
  Extending Datalog to Cover XQuery
 
Streda Work in progress II (15 + 5 minút na príspevok)
  Sémantický web
9:00 - 9:20 Pavel Loupal, Karel Richta:
  Evaluation of XPath Fragments Using Lambda Calculi
9:20 - 9:40 Pavel Tyl, Martin Řimnáč:
  Kombinace metod pro srovnávání ontologií
9:40 - 10:00 David Obdržálek:
  Daly by se použít robotické metody i v sémantickém webu?
10:00 - 10:20 Emil Gatial, Zoltán Balogh, Ladislav Hluchý:
  Optimalizácia parametrov pri sťahovaní dynamicky generovaných stránok
10:20 - 10:50 Coffee-break
10:50 - 11:10 Michal Podzimek, Jiří Dokulil, Jakub Yaghob, Filip Zavoral:
  Mám hlad: pomůže mi Sémantický web?
11:10 - 11:30 Martin Šeleng, Michal Laclavík, Emil Gatial, Zoltán Balogh, Marián Babík, Marek Ciglan, Ladislav Hluchý:
  Automated Content-based Message Annotator – AcoMA
11:30 - 11:50 Alan Eckhardt:
  Návrh agenta řízeného uživatelskými preferencemi
  CEUR III (25 + 5 minút na príspevok)
19:30 - 20:00 Richard Ostertág:
  The coin flipping selector for selective encryption
20:00 - 20:30 Ondřej Guth, Bořivoj Melichar, Miroslav Balík:
  Searching All Approximate Covers and Their Distance using Finite Automata
20:30 - 21:00 Martin Holeňa:
  Measures of Quality of Rulesets Extracted from Data
20:30 - 21:00 Viliam Geffert, Jozef Gajdoš:
  Multiway Blockwise In-place Merging
 
Štvrtok Work in progress III (15 + 5 minút na príspevok)
  Softvérové Inžinierstvo
9:00 - 9:20 Jakub Klímek, Lukáš Kopenec, Lucie Kučerová, Jakub Malý, Martin Nečaský, Kateřina Opočenská:
  XCase - Nástroj pro Modelování XML Schémat Založený na Principu MDA
9:20 - 9:40 Matej Jurikovič, Peter Pištek:
  Ovládanie mobilného telefónu prostredníctvom počítača cez rozhranie Bluetooth
9:40 - 10:00 Miroslav Líška:
  Znižovanie rizika tvorby nesprávneho UML modelu prostredníctvom axiomatickej architektúry znalostí
10:00 - 10:30 Coffee-break
  Rôzne
10:30 - 10:50 Marek Sýs:
  Algoritmus na hladanie množiny izotopizmov medzi Latinskými štvorcami
10:50 - 11:10 Branislav Šimo, Ondrej Habala, Emil Gatial, Ladislav Hluchý:
  Interaktívne vnútroúlohové toky práce
11:11 - 11:30 Jaroslava Hlaváčová, David Kolovratník:
  Morfologie češtiny znovu a lépe
17:00 - 18:00 Postery
  Ladislav Zjavka:
Stimulácia mozgu pred učením generátorom vysokofrekvenčných impulzov
Ladislav Zjavka:
Dependence of variables identification with polynomial neural network
Ján Katrenič:
On approximating the longest monotone path in edge-ordered graphs
Radek Šilhavý, Petr Šilhavý, Zdenka Prokopová:
Požadavky na webové aplikace pro volby přes Internet
David Toth:
Categorical Approach to Database Modeling
Peter Nather:
Language as a Complex Network
18:00 - 19:00 Panelová diskusia
 
Piatok Pôvodné vedecké préce (25 + 5 minút na príspevok)
9:00 - 9:30 Ondrej Habala, Branislav Šimo, Emil Gatial, Ladislav Hluchý:
  Automatické znovupoužitie údajov v kompozícii tokov práce gridových služieb
9:30 - 10:00 Jakub Gemrot, Rudolf Kadlec, Petra Vidnerová:
  Evoluce chování virtuálních postav v 3D hrách
10:00 - 10:30 Marketa Lopatková, Tomáš Holan:
  Vztahy mezi segmenty -- segmentační schémata českých vět