Konferencia o informačných (inteligentných) technológiách - aplikácie a teória 2008

Kontakt

Prípadné otázky/podnety zašlite prosím na