Konferencia o informačných (inteligentných) technológiách - aplikácie a teória 2008

Aktuality

Zborník pôvodných vedeckých prác je prístupný ON LINE na stránke CEUR

Záujmové okruhy konferencie

Ako aj v minulých rokoch, konferencia poskytuje priestor v celej šírke informačných technológií.

  • Teoretické základy informatiky (teórie, algoritmy, výpočtová zložitosť, jazyky, modely, logika)
  • Bezpečnosť (kryptografia, bezpečnosť formálne modely, protokoly)
  • Softvérové inžinierstvo (špecifikácia softvéru, softvérový návrh, vzory, modelovanie, metamodely)
  • Soft computing (neurónové siete, genetické algoritmy, fuzzy systémy, umelá inteligencia)
  • Sémantický web

Sekcie

  • teoretická
  • aplikovaná
  • didaktická

Organizátori

Konferenciu organizujú: