Konferencia o informačných (inteligentných) technológiách - aplikácie a teória 2007

Programový výbor

 • Peter Vojtáš (predseda)
 • Gabriela Andrejková
 • Mária Bieliková
 • Viliam Geffert
 • Ladislav Hluchý
 • Tomáš Horváth
 • Karel Ježek
 • Jozef Jirásek
 • Jana Kohoutková
 • Věra Kůrková
 • Pavol Návrat
 • Ján Paralič
 • Dana Pardubská
 • Martin Plátek
 • Jaroslav Pokorný
 • Karel Richta
 • Gabriel Semanišin
 • Václav Snášel
 • Vojtech Svátek
 • Jirka Šíma
 • Július Štuller
 • Stanislav Žák
 • Filip Železný

Organizačný výbor

 • Tomáš Horváth (predseda)
 • Hanka Bílková
 • Peter Gurský
 • Katarína Mičková
 • Róbert Novotný
 • Jana Pribolová
 • Veronika Vaneková