Konferencia o informačných (inteligentných) technológiách - aplikácie a teória 2007

Partneri a sponzori

Ak máte záujem o partnerstvo a zviditeľnenie sa v rámci konferencie ITAT, bližšie informácie môžete získať na