Konferencia o informačných (inteligentných) technológiách - aplikácie a teória 2007

Predbežný program konferencie

Pôvodné vedecké práce a študentské práce majú spravidla 20 minútové prezentácie s 5 minútami na diskusiu.
Rozšírené abstrakty a sekcia work in progress majú 10 minútovú prezentáciu a 5 minútovú diskusiu.

Časový rozpis

K dispozícii je predbežný časový rozpis programu. Harmonogram môže byť prispôsobený podľa potreby. Napr. pri peknom počasí môžu byť prednášky presunuté na neskoršie večerné hodiny.

ČasPríspevok
piatok
21.9.
Workshopy
15:00-20:00 Workshop NAZOU
sobota
22.9.
Workshopy
9:00-12:00 Workshop NAZOU
  Postery
17:00-18:00 Martin Řimnáč, Zdeňka Linková:
     Automatizovaný návrh pravidel pro integraci dat
Miroslav Líška:
     Applied first-order logic in expert system for Model Driven Development
Viktor Jandák:
     Určovanie vlastností slovných druhov v Slovenskom jazyku
Roman Špánek, Pavel Pirkl:
     Supporting Secure Communication in Distributed Environments.
Martin Dörfler, Martin Holeňa:
     A genetic algorithm inspired by self-organizing maps: implementation and properties
Jaroslav Král, Michal Žemlička:
     Podceňovaná omezení Sémantického Webu
  Pôvodné vedecké práce I.
18:00-18:25

18:25-18:50

18:50-19:15


19:15-19:40
Michal Krátký, Radim Bača:
     Indexing XML Data - The State of the Art
David Bednarek:
     Optimizing XQuery/XSLT programs using backward analysis
Jana Dvořáková:
     Zložitosť vyhodnocovania zostupných XPath výrazov v kontexte sekvenčných XSLT transformácií
Jiří Dokulil, Jana Katreniaková:
     Vizualizácia RDF dát pomocou techniky zlučovania vrcholov
nedeľa
23.9.
Workshopy
9:00-12:00 Workshop NAZOU
Pozvaná prednáška
18:00-19:00 Martin Plátek, Markéta Lopatková:
     Funkční generativní systém a formální teorie překladů
  Panelová diskusia
od 20:00 témy a diskutéri budú dohodnuté na mieste
pondelok
24.9.
PhD/študentská sekcia
9:00-9:25

9:25-9:50


9:50-10:15
Marián Lekavý, Pavol Návrat:
     Dynamická zmena harmonogramu pomocou minimálneho rezu grafu
Radim Nedbal:
     Non-monotonic Reasoning with Various Kinds of Preferences in the Relational Data Model Framework
Tomáš Klempa, Anton Andrejko, Mária Bieliková:
     Udržiavanie charakteristík v modeli používateľa kladením otázok využívajúcich koncepty doménovej ontológie
  Rozšírené abstrakty
17:00-17:15

17:15-17:30

17:30-17:45
Petr Hliněný:
     Jak obtížný je problém výpočtu průsečíkového čísla grafu?
Věra Kurková:
     Complexity of training data for neural-network learning
Dana Hliněná, Pavol Kráľ:
     Fuzzy preferenčné štruktúry a triangulárne normy
  Pôvodné vedecké práce II.
18:00-18:25


18:25-18:50

18:50-19:15

19:15-19:40
Martin Sarnovský, Peter Butka, Erik Tkáč:
     Distribuovaná tvorba hierarchie konceptov z textových dokumentov v gridovom prostredí
Stanislav Krajči, Jana Krajčiová:
     Využitie jednostranne fuzzy konceptových zväzov pri skúmaní sociálnych sietí
Marián Lekavý, Pavol Návrat:
     Expresivita plánovania založeného na STRIPS a HTN
Zdeněk Fabián:
     Geometry in the data space
utorok
25.9.
Work in progress
9:00-9:15

9:15-9:30

9:30-9:45


9:45-10:00

10:00-10:15

10:15-10:30

10:30-10:45

10:45-11:00
Peter Butka, Ján Hreňo, Marián Mach:
     Semantic-based analysis of discussions in SAKE
Zdeněk Češka:
     Využití n-gramů pro odhalování plagiátů
Ondřej Burkert, Rudolf Kadlec, Jakub Gemrot, Michal Bída, Jan Havlíček, Cyril Brom:
     Rychlé prototypování chování umělých bytostí: Pogamut 2
Václav Matouš, Michal Žemlička:
     Zvýšení účinnosti komprese HTML souborů vhodným předzpracováním
Zdenek Vyoral, Martin Holeňa:
     Using support vector machines in fuzzy classification
Milan Hudec:
     Implementácia neurónových sietí v klasických algoritmoch
Ľubomír Majtás, Pavol Návrat:
     Možnosti modelovania softvéru na úrovni návrhových vzorov
Miroslav Beličák:
     Ochranné proxy-webové služby
  Pôvodné vedecké práce III.
18:00-18:25


18:25-18:50

18:50-19:15

19:15-19:40
Martin Holeňa:
     Automatically generated genetic algorithms for constrained mixed programming in materials science
Stanislav Slušný, Petra Kudová, Roman Neruda:
     Testing Different Evolutionary Neural Networks for Autonomous Robot Control
Petra Kudová:
     Learning with Regularization Networks Mixtures
Jiří Dvorský, Jana Kočíbová:
     SVD and HOSVD decomposition of SOM neural network
streda
26.9.
Work in progress
9:00-9:15

9:15-9:30

9:30-9:45


9:45-10:00

10:00-10:15

10:15-10:30

10:30-10:45
David Štefka, Martin Holeňa:
     Classification of EEG Data Using Fuzzy k-NN Ensembles
Stanislav Žák:
     A lower bound technique for restricted branching programs
Miroslav Beličák:
     Dynamická inovácia zabezpečenej komunikácie medzi komponentami distribuovaných informačných systémov
Jiří Dokulil, Jaroslav Tykal, Jakub Yaghob, Filip Zavoral:
     Experimental Platform for the Semantic Web
Radovan Šesták, Jan Lánský, Petr Uzel:
     Kompresia nevalidného XML
Branislav Bošanský, Cyril Brom:
     Simulácia firmy prostredníctvom autonómnych agentov
Dalibor Janckulík, Ondřej Krejcar, Jan Martinovič, Petr Vašíček:
     Personal telemetric system – Guardian
  Pôvodné vedecké práce IV.
18:00-18:25

18:25-18:50

18:50-19:15

19:15-19:40
Jan Lánský, Michal Žemlička:
     Vliv nastavení slovníku na účinnost komprese malých souborů
František Galčík:
     On radio communication in grid networks
Richard Ostertág, Peter Košinár:
     Analýza algoritmu DBI_basic
Zuzana Vlčková, Leo Galamboš:
     Dynamizace gridu