Konferencia o informačných (inteligentných) technológiách - aplikácie a teória 2007

Workshop NAZOU

V čase konania konferencie ITAT bude prebiehať workshop projektu Nástroje pre získavanie, organizovanie a udržovanie znalostí v prostredí heterogénnych informačných zdrojov.