Konferencia o informačných (inteligentných) technológiách - aplikácie a teória 2007

Kontakt

Prípadné otázky/podnety zašlite prosím na