Konferencia o informačných (inteligentných) technológiách - aplikácie a teória 2007

Call for Papers

Príspevky autorov vyjdú v recenzovanom zborníku konferencie dostupnom v čase jej konania.

Abstrakty v rozsahu jednej polovice strany až jedna strana (100-200 slov) môžu byť zasielané vo formáte txt na adresu konferenčného servera .

Pre konečnú podobu príspevkov je potrebné použiť štýl ITAT dostupný pre LaTeX. Príspevky budú vysádzané v dvojstĺpcovom formáte A4. Príspevky na recenzovanie je možné zaslať vo formáte PDF/PS/DOC.

Finálne opravené príspevky skomprimované v archíve ZIP obsahujúcom zdrojový súbor v LaTeXu, neštandardné makrá a štýly a PDF/PS verziu príspevku je nutné zaslať na adresu konferenčného servera.

Jazykom konferencie je čeština/slovenčina/poľština.

Typy článkov

Príspevky môžu byť zaradené do jednej z nasledovných kategórií (v zátvorkách je uvedený rozsah príspevku).

  • Pozvané prednášky
  • Pôvodné vedecké práce (približne 6 strán)
  • Študentská/PhD sekcia (približne 6 strán)
  • Work in progress(4 strany)
  • Postery (4 strany)
  • Rozšírené abstrakty(2 strany)
pozn. Fuzzy interpretácia pojmu približne 6 strán: