Seminár z informačných (inteligentných) technológií - aplikácie a teória 2006

Partneri a sponzori

Ak máte záujem o partnerstvo a zviditeľnenie sa v rámci konferencie ITAT, bližšie informácie môžete získať na