Seminár z informačných (inteligentných) technológií - aplikácie a teória 2006

Workshop NAZOU

V čase konania konferencie ITAT bude prebiehať workshop projektu Nástroje pre získavanie, organizovanie a udržovanie znalostí v prostredí heterogénnych informačných zdrojov.

Workshop sa uskutoční 29. a 30. septembra 2006.